Tider SS4 & SS5

På SS4 fick Christoffer & Jesper 9.05,4 och Andrew & Jocke 9.36,5. Christoffer & Jesper SS5: 8.13,6 samt Andrew & Jocke SS5: 8.46,6, vi avvaktar besked om något hänt…