Rapport från C & J

Jesper Elfver rapporterar om dagens två genomförda sträckor: hela bilen drog snett, det kändes som om vi skulle köra rakt ut i publiken vid några tillfällen. För att inte orsaka mer skador, bryter vi efter SS10. Vi träffade Andrew och han har haft punktering på SS9, därav den dåliga tiden.

20130511-121356.jpg