Etapp 1, Sebbe & Lars

SS1, kändes bra -”Sebbe kör så lugnt och förståndigt och vi leder vår klass” säger Lars.
Precis som alla andra hade vi lite problem med dammet… Vi är nöjda så här långt 🙂