20140614-115808-43088340.jpg

Här ser vi hur effektivt vårt serviceteam är, men känslan av uppgivenhet är påtaglig….