Nu har grabbarna gett sig ut på rekognosering av sträckorna. Kicken fick äran att köra Fiesta Vanen och Andrew fick den svarta Fiestan.

Servicegänget sitter i ”hönshuset” och planerar inför eftermiddagens sysslor. Vi har fått ut dokument, anvisningar och kartor över serviceplatsen, hur ljudmätning, besiktning och däckmärkning, ska gå till. Vi har anvisade platser på servicen och har fått våra önskemål om att stå tillsammans, tillgodosedda. Även startnummer 52, Jonny Hederstedt, (storebror till vår co-driver Jocke) får stå tillsammans med oss.

Vid SM-tävlingar får varje ekipage endast använda 8 st däck, därför ska alla däck och fälgar märkas. Detta görs vid en speciell station efter besiktningen.