Telefonrapport från Andrew & Håkan

efter SS9 ringde Håkan och rapporterade att sträckan var i så dåligt skick att de mest kört igenom. Ingen ide’ att riskera haveri när placeringen inte är bättre….