ESR efter SS2

Christoffer & Jesper visar sin skicklighet!

   
Andrew & Håkan har en skakig upplevelse då de kommer för fort in emot en kurva, tar en höbal och slår sönder drivningen. Nu får mekanikerna visa sin kunskap om de ska komma till start imorgon.