,

Tävlingen igång

Nu är tävlingen officiellt igång, grabbarna har anmält sig, visat licenserna, lämnat in mekanikerförsäkran, fått ut alla tävlingshandlingar såsom road-book, noter, tävlingssiffror, reklam att klistra på bilarna samt annan information om tävlingen.
15.00 inleds rekognosering av sträckorna och mekanikerna ska färdigställa bilarna samt besikta. Vi hoppas kunna koppla av runt 22-tiden ikväll 🙂