,

Besiktning

20130221-191519.jpg

Teknikerna gör en grundlig undersökning av Kickens bil. Tänk att det ryms så många runt och i den lilla bilen, samtidigt…